logo

ОРБИТКОИНЫ

Остаток Орбиткоинов (у.е.) у Клиентов Компании ТОО «Orbit & EnergetiX Handels»
Орбиткоины действуют 90 дней от даты заключения договора

ФИО Orbitcoin-ы на 22.12.2023 Регион
1 СОКОЛЕНКО АЛЕКСАНДР 100 Караганда
2 БАЙГОБАТОВА 831 Актобе
3 БАЙМЕНОВА ЛАУРА 100 Алматы
4 ЖУМАГУЛОВА Г 660 Караганда
5 ДАВЛЕТШИН РАДИК 100 Караганда
6 ТЛЕУБЕКОВА 210 Астана
7 УРЫНГАЛИЕВА РЫСТЫ 100 Атырау
8 КОСЫБАЕВА 395 Актобе
9 САРМАНОВА АЙМАН 68 Атырау
10 МАШИМОВА САУЛЕ 100 Атырау
11 ЦЕПКО 244 Астана
12 ГАЙНУЛЛИНА 116 Алматы
13 СУЛЕЙМЕОВ 140 Караганда
14 ТАУЕКЕЛОВА 1237 Караганда
15 КАДИ КУНСАЯ 100 Актобе
16 ТУРСЫНОВА ГУЛЬЖАН 333 Атырау
17 КАШИРСКАЯ ВАЛЕНТИНА 100 Алматы
18 ДУЙСЕМБЕКОВА Р 210 Караганда
19 АЙТУГАНОВА 708 Актобе
20 АБИЛОВА 496 Караганда
21 ХАСАНОВА А.А. 100 Актобе
22 БЕКХОЖАЕВА КАРЛЫГАШ 100 Алматы
23 КРАЙНЕНКО 632 Караганда
24 АРЗИЕВА МУХАРБЮВИ 100 Алматы
25 ЕРЖАНОВА К 189 Атырау
26 ТАКУПОВА КАЛАМКАС 100 Атырау
27 ЖУРЫМБАЕВА 660 Шымкент
28 ЕНИКЕЕВ 185 Караганда
29 КСЕМБАЕВА АИДА 100 Караганда
30 КУРПЕНОВА-ТАЗГИРИЕВА 802 Астана
31 САКЫБАЕВА 222 Шымкент
32 СЕВОСТЬЯНОВА 436 Алматы
33 СЕМГАЛИЕВА ГУЛЬНАР 100 Атырау
34 АСТАФЬЕВА 379 Караганда
35 МАХМЕТОВА ЕЛИЗАВЕТА 100 Атырау
36 БАЙРАМИДИ МАРИНА 100 Астана
37 ДОМАНИНА ТАТЬЯНА 306 Шымкент
38 ИБРАГИМОВА ГАУХАР 433 Алматы
39 РАХМЕТОВА 336 Атырау
40 НУРЫМГАЛИЕВА ЗОЯ 100 Атырау
41 КУЛЬЖАНОВА Ж 800 Астана
42 БОДЕНЕЕВА ЛЯЗЗАТ 100 Алматы
43 МУКАНОВА ЖАНЕРКЕ 100 Атырау
44 ШАЙХИЕВ СУЛТАН 100 Атырау
45 СЕИТОВА 332 Актобе
46 БАЛГАБАЕВА АЛТЫН 708 Шымкент
47 СУЛТАНМУРАТОВА УЛБОСЫН 100 Атырау
48 КУСАЙНОВ РУСЛАН 310 Караганда
49 КАРЕКИНА АРДАК 1440 Астана
50 ЖАКАШЕВА НУРЖАМАЛ 100 Алматы
51 МАГЗУМОВЫА АЛТЫНАЙ 100 Атырау
52 БЕКБАУОВА СВЕТЛАНА 100 Атырау
53 КАЙРЛИЕВА НУРГУЛЬ 100 Атырау
54 ЧЕРКЕШБАЕВА ЗАРИФА 189 Алматы
55 ДЖУНЕРБАЕВА 189 Актобе
56 КАЖГАЛИЕВ 280 Атырау
57 ПАК СВЕТЛАНА 100 Шымкент
58 КУСЫМБАЕВА Т 561 Караганда
59 ДАУТОВА 713 Шымкент
60 АРЫСТАНГАЛИЕВА ЛЕНА 100 Атырау
61 НЕКРАСОВА Т 782 Шымкент
62 ПАК АЛЬБИНА 100 Шымкент
63 ЛЕОНЕНКО 189 Актобе
64 ДУЙСЕМБАЕВА БАКЫТ 71 Алматы
65 АЙСАХАДЖИЕВА ГАЛИЯ 58 Алматы
66 ОШАНОВА НУРЖАМАЛ 100 Алматы
67 САЛИМБАЕВА РАБИГА 100 Алматы
68 АСЕНОВА ГУЛЬНАР 910 Алматы
69 ЖУЛТАЕВА САУЛЕ 100 Алматы
70 АУБАКИРОВА 144 Алматы
71 БАЙГОБАТОВА МАРАЛ 538 Алматы
72 МАЛЮКОВА Н 189 Алматы
73 АЛДАБЕРГЕНОВА 209 Алматы
74 МАМАТ 267 Шымкент
75 ТУРСУНБЕКОВА 810 Алматы
76 УТЕГЕНОВА МАРЖАН 100 Алматы
77 РАХИМОВА 210 Алматы
78 ПАРПИЕВА 850 Астана
79 ЗАРУБИНА 733 Караганда
80 ГАЗАХУЛОВА ФАТИМА 100 Тараз
81 МАТВЕЕВА 183 Шымкент
82 РЫЖКОВА Л 182 Шымкент
83 ТАСБОЛАТОВА АКТОТЫ 96 Алматы
84 АЛМАГАМБЕТОВА 100 Алматы
85 ТУРСЫНГАЗИНА МАРАЛ 103 Алматы
86 УТЕГАЛИЕВА ГУЛЬЗИРА 100 Алматы
87 САБИТОВА ЗИНАИДА 100 Караганда
88 САГЫНДЫК ЖАНАР ШАЙХЫКЫЗЫ 100 Караганда
89 АШКАРОВА 656 Шымкент
90 МИРАНОВА 708 Шымкент
91 МУСЛИМОВА 708 Караганда
92 ТУРЕТАЕВА ЖОНАС 100 Атырау
93 АХМЕТОВА МИРА 100 Алматы
94 КУПЕНОВА МАКИРА 100 Атырау
95 БЕЙСЕБАЕВА 810 Шымкент
96 ИБРАЕВА ЛИЗА 554 Караганда
97 БАЙШЕВА УЛБОСЫН 100 Атырау
98 НАРЕГЕЕВА РАЯ 114 Алматы
99 АЛБЫТОВА ТАТЬЯНА 1668 Актобе
100 НУРАХУЛОВ МУХИТДИН 100 Тараз
101 ДЖАПАЕВА АЛМА 100 Атырау
102 УШАКОВА Т 189 Атырау
103 ДОВГАЛЕВА 185 Алматы
104 ОРЫНТАЕВА А 432 Алматы
105 КОВАЛЕНКО 305 Караганда
106 КАСЫМОВА 992 Караганда
107 ЕСЛАМГАЛИЕВА СВЕТЛАНА 100 Атырау
108 ДЖЫЛКИШЕВА АЙМАН 100 Алматы
109 КАДЫРОВ А 713 Тараз
110 КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ 379 Астана
111 АБИЛХАСОВА 52 Атырау
112 ЕРМУХАМБЕТОВА 210 Караганда
113 АГАЙДАРОВА 939 Караганда
114 БАГДАГУЛОВ ЕДИЛ 100 Караганда
115 МАНГИБАЕВА РАЯ 189 Атырау
116 КАППАСОВА М 780 Караганда
117 АУЕЛОВА 189 Алматы